Brief archeologisch onderzoek

Zoals u bekend is zal het gebied van Starrenburg III een woonwijk worden. Hiervoor is in het bestemmingsplan Voorschoten Oost reeds de bestemming wonen opgenomen die op dit moment nader wordt uitgewerkt. Voordat er een definitieve vaststelling van het bestemmingsplan komt zal er nog een aantal onderzoeken moeten worden uitgevoerd. Een daarvan is een archeologisch …

Brief archeologisch onderzoek Lees meer »