Update ontwikkeling Starrenburg III

Update ontwikkeling Starrenburg III

Het is even stil geweest in de berichtgeving over de ontwikkeling rondom het project Starrenburg III, maar ontwikkelaars Niersman Projectontwikkeling en De Raad Bouwontwikkeling hebben de afgelopen periode zeker niet stil gezeten. In de afgelopen periode is door ons hard gewerkt aan het opstellen van een zogenoemde proefverkaveling om hiervoor goedkeuring te verkrijgen van de gemeente Voorschoten zodat het verdere ontwikkeltraject kan worden vervolgd.

Proefverkaveling

Een proefverkaveling is een situatietekening die als onderlegger door de ontwikkelaars als uitgangspunt gebruikt wordt voor de uit te voeren onderzoeken ten behoeve van het opstellen van een stedenbouwkundig plan en vervolgens het uitwerkingsplan. Op 14 september jl. heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de voorgestelde proefverkaveling van Starrenburg III te steunen. De proefverkaveling is een handvat voor het stedenbouwkundig plan die op een later moment wordt vastgesteld.

Met het akkoord van de gemeente Voorschoten op de proefverkaveling kunnen de ontwikkelaars vervolg geven aan de ontwikkeling van het project en het opstellen van het stedenbouwkundig plan. Dit plan zal straks als basis worden gebruikt voor het creƫren van het uitwerkingsplan (wijziging van het huidige bestemmingsplan) en het opstellen van de regels om in een later stadium de bouwvergunning aan te vragen.

Informatiemoment

Eind 2019 hebben wij een eerste informatiebijeenkomst gehouden om omwonenden en belanghebbenden te informeren over de voorlopige plannen. Wij streven ernaar om nog een tweede informatieavond te plannen en verwachten u hier in het komend half jaar een uitnodiging voor te kunnen sturen. Eventuele vragen of opmerkingen op de proefverkaveling kunt u tijdens deze informatieavond stellen aan de betrokken partijen.

Verkoop & Bouw

We zijn dus volop bezig met de ontwikkeling van het project, maar we zijn er nog niet. De ontwikkeling van een dergelijk bouwproject is een proces dat afhankelijk is van diverse factoren wat het lastig maakt om een concrete inschatting te maken van de verwachte start bouw en start verkoop. Op dit moment is er nog geen nadere informatie te geven over de woningen, prijzen of planning. Zodra hierover meer bekend is zullen wij u uiteraard informeren

Online woningdossier

Registeren voor een woning in Starrenburg III kan volledig digitaal via het Online Woningdossier.

contact