Wonen in Starrenburg |||

Wonen in Starrenburg, Voorschoten

Welkom op de website voor nieuwbouwproject Starrenburg III in Voorschoten. De ontwikkeling van het project is inmiddels in gang gezet.

Update ontwikkeling Starrenburg III (08-10-2021)

Het is even stil geweest in de berichtgeving over de ontwikkeling rondom het project Starrenburg III, maar ontwikkelaars Niersman Projectontwikkeling en De Raad Bouwontwikkeling hebben de afgelopen periode zeker niet stil gezeten. In de afgelopen periode is door ons hard gewerkt aan het opstellen van een zogenoemde proefverkaveling om hiervoor goedkeuring te verkrijgen van de gemeente Voorschoten zodat het verdere ontwikkeltraject kan worden vervolgd.

Proefverkaveling

Een proefverkaveling is een situatietekening die als onderlegger door de ontwikkelaars als uitgangspunt gebruikt wordt voor de uit te voeren onderzoeken ten behoeve van het opstellen van een stedenbouwkundig plan en vervolgens het uitwerkingsplan. Op 14 september jl. heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de voorgestelde proefverkaveling van Starrenburg III te steunen. De proefverkaveling is een handvat voor het stedenbouwkundig plan die op een later moment wordt vastgesteld.

Met het akkoord van de gemeente Voorschoten op de proefverkaveling kunnen de ontwikkelaars vervolg geven aan de ontwikkeling van het project en het opstellen van het stedenbouwkundig plan. Dit plan zal straks als basis worden gebruikt voor het creëren van het uitwerkingsplan (wijziging van het huidige bestemmingsplan) en het opstellen van de regels om in een later stadium de bouwvergunning aan te vragen.

Informatiemoment

Eind 2019 hebben wij een eerste informatiebijeenkomst gehouden om omwonenden en belanghebbenden te informeren over de voorlopige plannen. Wij streven ernaar om nog een tweede informatieavond te plannen en verwachten u hier in het komend half jaar een uitnodiging voor te kunnen sturen. Eventuele vragen of opmerkingen op de proefverkaveling kunt u tijdens deze informatieavond stellen aan de betrokken partijen.

Verkoop & Bouw

We zijn dus volop bezig met de ontwikkeling van het project, maar we zijn er nog niet. De ontwikkeling van een dergelijk bouwproject is een proces dat afhankelijk is van diverse factoren wat het lastig maakt om een concrete inschatting te maken van de verwachte start bouw en start verkoop. Op dit moment is er nog geen nadere informatie te geven over de woningen, prijzen of planning. Zodra hierover meer bekend is zullen wij u uiteraard informeren

Brief archeologisch onderzoek

Zoals u bekend is zal het gebied van Starrenburg III een woonwijk worden. Hiervoor is in het bestemmingsplan Voorschoten Oost reeds de bestemming wonen opgenomen die op dit moment nader wordt uitgewerkt. Voordat er een definitieve vaststelling van het bestemmingsplan komt zal er nog een aantal onderzoeken moeten worden uitgevoerd. Een daarvan is een archeologisch onderzoek. Via de link hieronder kunt u de brief m.b.t. informatie over dit onderzoek downloaden en bekijken.

Reactie n.a.v. de presentatie op 16 december 2019

Geachte belanghebbende,

Naar aanleiding van de presentatie op 16 december j.l. zijn wij op dit moment druk bezig een aantal aanpassingen te doen aan het project Starrenburg III in Voorschoten. Zodra deze aanpassingen zijn uitgevoerd en beoordeeld door de gemeente zullen wij opnieuw een voorlichtingsbijeenkomst organiseren om de gewijzigde plannen te tonen. Wanneer dit kan plaatsvinden is op dit moment, mede gezien de beperkende maatregelen rondom corona, moeilijk te zeggen.

Tot nu toe willen wij u bedanken voor de nuttige adviezen, waarvan wij zeker een aantal hebben overgenomen. Download de resultaten inloopavond door op de link hieronder te klikken.

Met vriendelijke groet,

De Raad Bouwontwikkeling, Niersman projectontwikkeling en de gemeente Voorschoten.

Bent u geïnteresseerd in een woning in Starrenburg III?
Schrijf u dan nu alvast in via het online woningdossier en blijf automatisch op de hoogte van de ontwikkelingen. Neem voor meer informatie over het woningdossier contact op met De Raad Makelaars via onderstaande contactgegevens.